دهياري و شوراي اسلامي روستا دو تركيب شكوهمند براي عمران و آباداني در روستاها هستند            

اخبار برگزیده

 دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه
مديركل دفتر امور روستايي و شوراها:
 دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه
 دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه
 دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه
 دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه
 دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه
 دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه
 دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه
12345678...آخر>
امروز پنج شنبه 27 مهر ماه سال 1396  

مدیر کل دفتر امور روستایی

 

پیوندها