خبر خوان سایت سیستم مدیریت محتوای ایده نگارطراحی و پیاده سازی توسط پیشگامان ایده نگار-www.idehnegar.coAll Rights Reserved To http://roostaksh.ir/Home/RSS.ashxمصوبه شوراي اسلامي روستاي نجف اباد در مورد سهم بنياد مسكنمصوبه شوراي اسلامي روستاي نجف اباد در مورد سهم بنياد مسكنhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370932370931397/02/03-09:59لوله کشی فاظلاب روستای دهنو قزوینهروستای دهنو قزوینهhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370922370921397/02/03-09:28احداث دیوار حائل روستای دمبادامروستای دمبادامhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370912370911397/02/03-09:22جمع اوری سگ های ولگرد روستای دهلرروستای دهلرhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370902370901397/02/03-09:19جدول گذاری روستای دهنو قزوینهروستای دهنو قزوینهhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370892370891397/02/03-09:12سرابگرمhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370882370881397/02/02-09:08مصوبه شورای اسلامی روستای نامیوند علیا در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریمصوبه شورای اسلامی روستای نامیوند علیا در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370872370871397/02/01-12:29مصوبه شورای اسلامی روستای نجفعلی خان در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریمصوبه شورای اسلامی روستای نجفعلی خان در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370862370861397/02/01-12:26مصوبه شورای اسلامی قلعه داربخان درخصوص حق الجلسه شورای اسلامی به مبلغ 3000000ریالمصوبه شورای اسلامی قلعه داربخان درخصوص حق الجلسه شورای اسلامی به مبلغ 3000000ریالhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370852370851397/01/29-14:17مصوبه شورای اسلامی روستای قلعه دارابخان در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریمصوبه شورای اسلامی روستای قلعه دارابخان در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370842370841397/01/29-14:15مصوبه شورای اسلامی روستای قمشه لرزنگنه در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریمصوبه شورای اسلامی روستای قمشه لرزنگنه در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370832370831397/01/29-14:13مصوبه شورای اسلامی روستای سیمینه علیلا در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریمصوبه شورای اسلامی روستای سیمینه علیلا در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370822370821397/01/29-14:11مصوبه شورای اسلامی روستای چقانرگس در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریمصوبه شورای اسلامی روستای چقانرگس در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370812370811397/01/29-14:09مصوبه شورای اسلامی روستای گوهر آباددر خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریمصوبه شورای اسلامی روستای گوهر آباددر خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370802370801397/01/29-14:05مصوبه شورای اسلامی روستای جامه شوران در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریمصوبه شورای اسلامی روستای جامه شوران در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370792370791397/01/29-14:03مصوبه شورای اسلامی روستای چشمه سفید در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریمصوبه شورای اسلامی روستای چشمه سفید در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370782370781397/01/29-14:01مصوبه شورای اسلامی روستای میرک در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریمصوبه شورای اسلامی روستای میرک در خصوص هزینه حقوق ومزایای دهیار ،کارشناس مالی وفنی دهیاریhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370772370771397/01/29-13:58مصوبه شورای اسلامی روستای سیمینه سفلی در خصوص هزینه خرید لوله انقال آب به مبلغ 6000000ریالمصوبه شورای اسلامی روستای سیمینه سفلی در خصوص هزینه خرید لوله انقال آب به مبلغ 6000000ریالhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370762370761397/01/29-13:32فاظلاب کشی روستای حسین ابادروستای حسین ابادhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370752370751397/01/29-12:23لوله کشی روستای حسین ابادروستای حسین ابادhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2370742370741397/01/29-12:18