خبر خوان سایت سیستم مدیریت محتوای ایده نگارطراحی و پیاده سازی توسط پیشگامان ایده نگار-www.idehnegar.coAll Rights Reserved To http://roostaksh.ir/Home/RSS.ashxمصوبه شورای اسلامی روستای نیسانهبهسازی معابرhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372172372171397/04/26-07:44مصوبه پرداخت هزینه کارگری برای دهیاری زلانمصوبه پرداخت هزینه کارگری برای دهیاری زلانhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372162372161397/04/19-08:05مصوبه هزینه های جاری برای دهیاری کانی گل علیامصوبه هزینه های جاری برای دهیاری کانی گل علیاhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372152372151397/04/19-08:01مصوبه هزینه های جاری برای دهیاری کانی گل علیامصوبه هزینه های جاری برای دهیاری کانی گل علیاhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372142372141397/04/19-08:01مصوبه واگذاری تلفن و اینترنت برای ساختمان دهیاری و شورا ی صفی آبادمصوبه واگذاری تلفن و اینترنت برای ساختمان دهیاری و شورا ی صفی آبادhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372132372131397/04/19-07:58مصوبه شارژ کپسول آتشنشانی دهیاری روستای صفی آبادمصوبه شارژ کپسول آتشنشانی دهیاری روستای صفی آبادhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372122372121397/04/19-07:56مصوبه جمع آوری آبهای سطحی دهیاری روستای بیاشوشمصوبه جمع آوری آبهای سطحی دهیاری روستای بیاشوشhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372112372111397/04/19-07:49پرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری چوب آبادپرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری چوب آبادhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372102372101397/04/19-07:46پرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری چوب آبادپرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری چوب آبادhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372092372091397/04/19-07:46پرداخت حقوق دهیار دهیاری صفی آبادپرداخت حقوق دهیار دهیاری صفی آبادhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372082372081397/04/19-07:44پرداخت حقوق کارشناس فنی و مالی دهیاری صفی آبادپرداخت حقوق کارشناس فنی و مالی دهیاری صفی آبادhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372072372071397/04/19-07:42پرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری خانم آبادپرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری خانم آبادhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372062372061397/04/19-07:38پرداخت حقوق کارشناس فنی و مالی دهیاری زلانپرداخت حقوق کارشناس فنی و مالی دهیاری زلانhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372052372051397/04/19-07:35پرداخت حقوق دهیار دهیاری زلانپرداخت حقوق دهیار دهیاری زلانhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372042372041397/04/19-07:33پرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری کولسهپرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری کولسهhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372032372031397/04/19-07:32پرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری کانی گل علیاپرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری کانی گل علیاhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372022372021397/04/19-07:30پرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری بانی گلان نهرابپرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری بانی گلان نهرابhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372012372011397/04/19-07:27پرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری ترکه پانپرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری ترکه پانhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2372002372001397/04/19-07:25پرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری کانی گوهرپرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری کانی گوهرhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2371992371991397/04/19-07:23پرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری بیاشوشپرداخت حقوق دهیار و کارشناس فنی و مالی دهیاری بیاشوشhttp://roostaksh.ir/Home/RSS.ashx/fa/detail.aspx?id=2371982371981397/04/19-07:19